BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 26/104/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:01
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, sportu i rekreacji, podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Czytaj całość