BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 2/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:20
w sprawie zatwierdzenia diagnozy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 3/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:23
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 4/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:24
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 6/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:26
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 7/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:27
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 8/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:29
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 9/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:30
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Fabryka zawodowych szans w powiecie piskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Czytaj całość

Uchwała nr 15/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:39
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Czytaj całość

Uchwała nr 94/68/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:42
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr W. Klementowskiego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2016.
Czytaj całość

Uchwała nr 99/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 08:32
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Czytaj całość