BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 13/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:19
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Czytaj całość

Uchwała nr 37/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:16
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z pominięciem procedury przetargowej firmie Shim - Med Polska Sp. z o.o. pomieszczeń w budynku użytkowym po dawnej siedzibie Pogotowia Ratunkowego, usytuowanych w pobliżu części budynku szpitalnego mieszczącego Oddział Zakaźny SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu przy ul. Sienkiewicza,
Czytaj całość

Uchwała nr 42/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:01
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zazieleń Świat z Nami III” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Czytaj całość

Uchwała nr 43/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:11
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „II Festiwal Kultury Łowieckiej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Czytaj całość

Uchwała nr 87/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:11
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. “Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Czytaj całość