BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 172/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:48
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowania z EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a - Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych - pn. "Postaw na aktywnośc"
Czytaj całość

Uchwała nr 221/32/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:18
na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego z EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a - Wspiranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych - pn. "Kompas"
Czytaj całość