BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 4/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 11:33
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją projektu pn. "Unowocześnienie ZSZ w Piszu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 [Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną]
Czytaj całość

Uchwała nr 23/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:19
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Czytaj całość

Uchwała nr 24/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:24
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją projektu pn. "Modernizacja warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 [Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną]
Czytaj całość