BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/5/2008

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa jej użytkownikom wieczystym
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     
Starostwo Powiatowe
        w Piszu

Pisz dnia 04.12.2008 r

     

Wykaz G. 7011/5/2008

     

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
położenie nieruchomości m. Pisz, obręb Pisz 1, ul. Warszawska
     
numer księgi wieczystej 29034
     
numer działki 1127/45
     
powierzchnia nieruchomości 0,2759 ha
     
opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zgodnie z nieobowiązującym ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona była symbolem B 30PSB – stanowiącym teren istniejących i projektowanych obiektów przemysłu, składów i budownictwa.
     
cena nieruchomości 111.629 - zł.+ 22% VAT
     
1.

      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 277 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 października 2008r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.12.2008 r. do dnia 29.12.2008 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 10:42
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 12:22
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2008 09:13
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1524 razy