BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

Nowa strona 1
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

 
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO SPRAWUJE
SEKRETARZ POWIATU - EDYTA POLAK
 
TEL. 087 425-46-90 pokój nr 22
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 11:47
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 11:48
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12769 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Nowa strona 1
 1. Opracowuje projekty dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zarządzeń i instrukcji oraz dokonuje ich aktualizacji,
 2. Prowadzi ewidencję aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty,
 3. Prowadzi kancelarię ogólną, wykonuje obsługę sekretariatu Starostwa oraz obsługę centrali telefonicznej, 
 4. Prowadzi dokumentację w sprawach kadrowych Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 5. Organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
 6. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem,
 7. Zabezpiecza obsługę informatyczną Starostwa,
 8. Organizuje obsługę administracyjno – gospodarczą Starostwa, w tym: wyposażenie biur, zaopatrzenie w sprzęt techniczny, materiały biurowe, druki, niezbędne materiały informacyjne oraz literaturę fachową,
 9.  Prowadzi wszelkie sprawy związane z eksploatacją  budynków Starostwa, ich remontami i ich zabezpieczeniem,
 10.  Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem własnego transportu samochodowego,
 11. Obsługuje imprezy, spotkania i narady organizowane przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
 12. Nadzoruje pracą administratora ochrony danych osobowych,

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 10:11
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 10:11
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12760 razy

PRACOWNICY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Stanowisko

 

 

Stanowisko

Zakres Załatwianych Spraw

Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon
Inspektor
 • sprawy kadrowe
 • sprawy socjalne
 • szkolenia pracowników
 • akta osobowe dyrektorów jednostek podległych

Kamila Listowska

I piętro, pokój nr 17

087 425 46 93

Inspektor
 • organizacja i przeprowadzanie postępowań przetargowych wraz z komisją przetargową powołaną do tego celu;
 • zapewnienie właściwych warunków materialno–technicznych pracy oraz prawidłowego funkcjonowania wszystkich wydziałów Starostwa

Marzena Wójcik

I piętro, pokój nr 24 087 425 46 92
Inspektor
 • przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu;
 • prowadzenie rejestru Uchwał Zarządu Powiatu;
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty Powiatu Piskiego;
 • prowadzenie korespondencji Zarządu Powiatu;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Monika Puchalska

I piętro, pokój nr 23 087 425 46 91
Starszy Informatyk
 • administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Starostwa
Dariusz Rakowski pokój nr 014 087 425 47 22
Informatyk
 • administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Starostwa
Damian Olszyński
pokój nr 08 087 425 47 21
Pomoc adm-biurowa
 • obsługa sekretariatu
Aneta Myślińska II piętro, pokój nr 34 087 425 46 50

Pomoc adm-biurowa

 • Punkt obsługi klienta

Justyna Jańczyk

parter, pokój nr 1

087 4254704

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 10:56
Data opublikowania:
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12975 razy