BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego    telefon dyżurny 509 775 052             

czk@powiat.pisz.pl

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU SPRAWUJE  - Dominika Budzyńska

tel. 087 425 47 30

pokój nr. 0.15
Data powstania: czwartek, 7 sie 2003 12:27
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2003 12:31
Data edycji: czwartek, 8 sty 2004 12:30
Opublikował(a): Tadeusz Wysocki
Zaakceptował(a): Tadeusz Wysocki
Artykuł był czytany: 13043 razy
Ilość edycji: 2

Zadania Wydziału

 1. Zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 2. Pełnienie całodobowych dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 3. Utrzymywanie w gotowości do rozwinięcia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Koordynacja współdziałania policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego na terenie powiatu w realizacji zadań związanych z reagowaniem kryzysowym.
 5. Współpraca z Kierownikami Powiatowych Służb i Inspekcji w zakresie wynikającym z prac w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego.
 6. Współpraca z Gminnymi Zespołami Zarządzania w zakresie działań ratowniczych.
 7. Opracowywanie planów i dokumentacji z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej na czas pokoju oraz na czas zagrożenia wojennego.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.
 9. Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 10. Koordynacja działań w zakresie mobilizacyjnego przygotowania do rozwinięcia służb dla potrzeb obrony cywilnej w okresie zagrożeń i wojny.
 11. Prowadzenie szkolenia, ćwiczeń i gier taktycznych  na szczeblu powiatu z zakresu ochrony ludności.
 12. Planowanie i realizacja zadań z ochrony infrastruktury krytycznej.
 13. Współpraca z WKU EŁK w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych przez Gminy Powiatu Piskiego.
 14. Organizowanie poboru do wojska.
 15. Współdziałanie z powiatowymi instytucjami w zakresie zapewnienia pomocy bezdomnym.
 16. Prowadzenie Kancelarii Tajnej.
 17. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 18. Prowadzenie ewidencji i zagospodarowania rzeczy porzuconych lub znalezionych.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 7 sie 2003 15:01
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2003 15:07
Data edycji: czwartek, 8 sty 2004 11:57
Opublikował(a): Tadeusz Wysocki
Zaakceptował(a): Tadeusz Wysocki
Artykuł był czytany: 12961 razy
Ilość edycji: 25