BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon
Inspektor Prowadzi część opisową operatów ewidencji gruntów na teren miast i gmin Biała Piska i Orzysz i miasta Pisz obręb Pisz 2
 • wprowadzanie z urzędu i na wniosek stron zmian we władaniu gruntów na podstawie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądów i wykazów zmian gruntowych
 • sporządzanie i wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych, administracyjnych (między innymi wypisy uproszczone na nieruchomości przyległe do celów inwestycyjnych)
 • przekazywanie do urzędów miast i gmin zawiadomień o zmianach do celów podatkowych
 • sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, KRUS, Urzędów Skarbowych, Komorników, itp.
Karolina Gorska - Kuźma parter
pokój nr 6
087 425 46 64
Inspektor Prowadzi część opisową operatów ewidencji gruntów na teren miast i gmin Pisz i Ruciane Nida (w tym miasto Pisz obręb Pisz 1) poprzez:
 • wprowadzanie z urzędu i na wniosek stron zmian we władaniu gruntów na podstawie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądów i wykazów zmian gruntowych
 • sporządzanie i wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych, administracyjnych (między innymi wypisy uproszczone na nieruchomości przyległe do celów inwestycyjnych)
 • przekazywanie do urzędów miast i gmin zawiadomień o zmianach do celów podatkowych
 • sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb KRUS
Mariusz Wnuk prter,
pokój nr 6
087 425 46 64
Inspektor
 • wykonywanie wyrysów i opisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych i innych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, Urzędów Skarbowych, Komorników itp.
 • wspólpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Urzędem Statystycznym
 • bazy danych w zakresie nieruchomości i obsługa w tym zakresie rzeczoznawców majątkowych
Anna Zajączkowska parter
 pokój nr 5
087 425 46 67
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów - numeryczna mapa ewidencji gruntów
 • ochrona znaków geodezyjnych
Maria Januszczyk parter
 pokój nr 8
087 425 46 66
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych
Dorota Płochocka-Siejwa
parter
 pokój nr 8
087 425 46 66
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • część kartograficzna operatu ewidencji gruntów (mapa nueryczna)
 • numeryczna mapa zasadnicza
 • Koordynacja Dokumentacji Projektowej
 • wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych
Adrian Zajączkowski

Kamila Sienkiewicz

 

parter
 pokój nr 7

pokój nr 5

 

087 425 46 65

087 425 46 63

Inspektor
 • obsługa interesantów w punkcie obsługi klienta
 • wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków, lokali
 • wydawanie wyrysów
 • wydawanie kopii map ewidencyjnych, zasadniczych
 • inne sprawy związane z obsługą petenta
Patrycja Łangowska

parter
pokój nr 3

087 425 46 62
Pomoc administracyjno - biurowa
 • obsługa interesantów w punkcie obsługi klienta
 • wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków, lokali
 • wydawanie wyrysów
 • wydawanie kopii map ewidencyjnych, zasadniczych
 • inne sprawy związane z obsługą petenta
Jakub Darmetko

parter
pokój nr 3

087 425 46 62
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:18
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:18
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 30076 razy