BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

WYDZIAŁ
 
GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU SPRAWUJE
NACZELNIK inż. Dariusz Gwiazda - GEODETA POWIATOWY

TEL. 087 425 46 60 pok. nr 4

Godziny przyjęć klientów - Punkt obsługi Klienta:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:25
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:26
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 28989 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Scalanie i wymiana gruntów

2. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

3. Wykonywanie wyrysów i opisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych i innych

4. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, Urzędów Skarbowych, Komorników itp.

5. Współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Urzędem Statystycznym,

6. Bazy danych w zakresie nieruchomości i obsługa w tym zakresie rzeczoznawców majątkowych

7. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych

8. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadanie numeru KERG

9. Ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw

10. Udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych

11. Aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów – numeryczna mapa ewidencji gruntów

12. Ochrona znaków geodezyjnych

13. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych

14. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG

15. Ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw

16. Udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych

17. Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów (mapa numeryczna)

18. Numeryczna mapa zasadnicza

19. Koordynacja Dokumentacji Projektowej

20. Wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych

11. Przekazywanie, przejmowanie gruntów od organów wojskowych

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:10
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:11
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 28623 razy

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon
Inspektor Prowadzi część opisową operatów ewidencji gruntów na teren miast i gmin Biała Piska i Orzysz i miasta Pisz obręb Pisz 2
 • wprowadzanie z urzędu i na wniosek stron zmian we władaniu gruntów na podstawie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądów i wykazów zmian gruntowych
 • sporządzanie i wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych, administracyjnych (między innymi wypisy uproszczone na nieruchomości przyległe do celów inwestycyjnych)
 • przekazywanie do urzędów miast i gmin zawiadomień o zmianach do celów podatkowych
 • sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, KRUS, Urzędów Skarbowych, Komorników, itp.
Halina Dawid parter
pokój nr 6
087 425 46 64
Inspektor Prowadzi część opisową operatów ewidencji gruntów na teren miast i gmin Pisz i Ruciane Nida (w tym miasto Pisz obręb Pisz 1) poprzez:
 • wprowadzanie z urzędu i na wniosek stron zmian we władaniu gruntów na podstawie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądów i wykazów zmian gruntowych
 • sporządzanie i wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych, administracyjnych (między innymi wypisy uproszczone na nieruchomości przyległe do celów inwestycyjnych)
 • przekazywanie do urzędów miast i gmin zawiadomień o zmianach do celów podatkowych
 • sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb KRUS
Teresa Brzostowska prter,
pokój nr 6
087 425 46 64
Referent
 • wykonywanie wyrysów i opisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych i innych
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, Urzędów Skarbowych, Komorników itp.
 • wspólpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Urzędem Statystycznym
 • bazy danych w zakresie nieruchomości i obsługa w tym zakresie rzeczoznawców majątkowych
Karolina Gorska parter
 pokój nr 7
087 425 46 65
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów - numeryczna mapa ewidencji gruntów
 • ochrona znaków geodezyjnych
Bożena Borkowska parter
 pokój nr 8
087 425 46 66
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych
Dorota Płochocka-Siejwa
parter
 pokój nr 8
087 425 46 66
Inspektor
 • udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG
 • ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw
 • udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych
 • część kartograficzna operatu ewidencji gruntów (mapa nueryczna)
 • numeryczna mapa zasadnicza
 • Koordynacja Dokumentacji Projektowej
 • wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych
Adrian Zajączkowski

Kamila Sienkiewicz

parter
 pokój nr 5
087 425 46 63
Podinspektor
 • obsługa interesantów w punkcie obsługi klienta
 • wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków, lokali
 • wydawanie wyrysów
 • wydawanie kopii map ewidencyjnych
 • inne sprawy związane z obsługą petenta
Patrycja Łangowska

parter
pokój nr 3

087 425 46 62
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:18
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:18
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 29237 razy