BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 1. Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie  ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów  konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
 2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz  konsumentów oraz przystępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 11:14
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 11:15
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 16141 razy