BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

W związku z nieobecnością Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Piszu - Pana Krzysztofa Marszeniuka, informujemy że od dnia 19 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. sprawy w zakresie ochrony praw konsumenta dla osób z terenu Powiatu Piskiego, są prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Ełku - Pana Dariusza Dracewicza.

Sprawy konsumenckie wpływające bezpośrednio w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Piszu, będą przekazywane drogą  elektroniczną do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów bez zbędnej zwłoki przez służby Starostwa Powiatowego w Piszu.

Kanały kontaktu dla konsumentów:

 • Telefonicznie pod numerem 87 621-83-22  w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałek do piątku. 
 • Telefonicznie pod numerem komórkowym 783-883-999 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałek do piątku. 
 • e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl  komunikator GG – 1840107, WhatsApp - tel. 783883999, Messenger : Dariusz Dracewicz.
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Ełku ul. Piłsudskiego 4, pokój 394 A  w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałek do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

 
Tel. 087 425 46 81 / I piętro - pokój nr 18
 
KRZYSZTOF MARSZENIUK
e-mail: przk@powiat.pisz.pl
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje interesantów, w dniach :

poniedziałek - środa - w godzinach 8:00 - 16:00

 

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:58
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 11:05
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 15985 razy

ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 1. Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie  ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów  konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
 2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz  konsumentów oraz przystępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 11:14
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 11:15
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 15950 razy