BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2020

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2020

Wiadomości

ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2019

Dodanie nowej wiadomości: ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2019 - [Wszystkie zmiany]

Lista Przedsiębiorców OSK

Dodanie nowej wiadomości: Lista Przedsiębiorców OSK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.3.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.3.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2020

Wiadomości

Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2020

Wiadomości

XVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2020

Wiadomości

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Kocioł Duży dz. nr 62 - [Wszystkie zmiany]

Klauzule o RODO dla kandydatów

Dodanie nowej wiadomości: Klauzule o RODO dla kandydatów - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/47/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/47/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 70/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 69/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 68/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 68/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 67/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 67/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian