BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa  Rady Powiatu Pisz

w II półroczu 2019 r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń w tym 3 posiedzenia wspólne w dniach 10.07.; 26.11.; 05.12.br.

 

Tematyka posiedzeń przedstawiała się następująco:

 

 1. Okresowe sprawozdanie z prac komisji.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019r.
 3. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał, informacji i sprawozdań:
 4. a) informację o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2018 roku,
 5. b) sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, stan

     utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2019 roku i

     zamierzenia na rok 2020,

 1. c) projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi

    powiatowej Nr 4666N – ul. Kanałowej w Orzyszu, gm. Orzysz,

 1. d) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z

    dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w

     przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w 2020 r.,

 1. e) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 2. f) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
 3. g) projekt budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020 w działach objętych zadaniami   

          komisji.

 

W obradach wzięli udział n/w goście:

 1. Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu,
 2. Edyta Polak – Sekretarz Powiatu,
 3. Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz,
 4. Bożena Ziółkowska – WPNW Pisz,
 5. Leszek Skolimowski – Dyrektor PZD w Piszu,
 6. Wiesław Wasilewski – Wicedyrektor PZD w Piszu,
 7. Krzysztof Banach – Inspektor w Wydziale ROŚ
 8. Waldemar Zieliński – Inspektor w Wydziale KiT

 

Z wszystkich posiedzeń sporządzone zostały protokoły oraz opinie,  które znajdują się w biurze rady w teczce z posiedzeniami Komisji Ochrony Środowiska.

 

Przewodniczący Komisji

 

Dariusz Smakosz

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:16
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:17
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 553 razy