BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2019 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Edukacji i Rodziny

za I półrocze 2019 r.

 

W II półroczu 2019 r. Komisja Edukacji i Rodziny odbyła 5 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia wspólne ze wszystkimi komisjami problemowymi Rady Powiatu (listopad i grudzień).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

 

 1. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2019 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2019 r.
 4. Podsumowanie sezonu letniego w PMOS.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Program Naprawczy SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2019-2021.
 7. Zaopiniowanie budżetu powiatu na 2020 rok w dziedzinach objętych zakresem zadań Komisji.

 

We wrześniu 2019 r. Komisja wybrała radną Lidię Borys‑Dymczyk na przedstawiciela Komisji Edukacji i Rodziny do składu komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 

 1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Piskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 2. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Białej Piskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Białej Piskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Rucianem-Nidzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie.
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Orzyszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu.
 13. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”.
 14. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu.
 15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piszu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.
 16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Rucianem-Nidzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
 17. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 18. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.
 19. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat piski.
 20. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski zmienionej Uchwałą nr XVIII/121/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski oraz uchwała nr XXXVII/253/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski.
 21. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 22. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Borys - Dymczyk

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:12
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 09:37
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 753 razy