BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

PLAN PRACY Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, komunikacji i Drogownictwa

NA  I półrocze 2020 r.

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

styczeń

 

 

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.Tematy bieżące.

1.Naczelnik WZK.

luty

1.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.Tematy bieżące.

     

marzec

 

1.Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2019 roku.

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.Tematy bieżące.

1.Powiatowy lekarz Weterynarii.

 

kwiecień

 

 

1.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.Tematy bieżące.

 

maj

 

1.Raport o stanie powiatu .

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.Tematy bieżące.

1.Starosta Piski

2.Sekretarz Powiatu

 

czerwiec

 

 

1.Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2019 r.

2.Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2019 r.

3.Okresowe sprawozdanie z działalności komisji.

4.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020 roku.

5.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

6.Tematy bieżące.

1.Komendant Powiatowej Policji w Piszu.

2.Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności , Komunikacji i Drogownictwa na I półrocze 2020 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2019 r. za 7 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie odnotowano.

Pisz, dn. 23 grudnia  2019 r.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Smakosz

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, Komunikacji i Drogownictwa na I półrocze 2020r. głosami: za 15 głosów, głosów przeciwnych  i  wstrzymujących się nie odnotowano, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

XV sesja Rady Powiatu

 

Pisz, dn. 30 grudnia  2019 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:18
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:23
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 520 razy