BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 20 maja 2024

Wiadomości

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2024

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.10.2024.LM

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.10.2024.LM - [Wszystkie zmiany]

PREZYDIUM RADY POWIATU

zaktualizowano dane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2024

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.9.2024.LM

Informacja z otwarcia ofert i informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marca 2024

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 marca 2024

Wiadomości

O nas

Edycja wiadomości O nas - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marca 2024

Wiadomości

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zmieniono skład komisji w związku z POSTANOWIENIEM NR 120/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2024

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Edycja wiadomości Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopada 2023

Wiadomości

LXII sesja Rady Powiatu Pisz

dodano nagranie z sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 października 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Przedłużono termin wyświetlania wiadomości. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2023

Wiadomości

LXI sesja Rady Powiatu Pisz

dodano nagranie z obrad - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 października 2023

Wiadomości

Dyrektor

Edycja wiadomości Dyrektor - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 października 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LX/343/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. [unieważniona w części]

Dodano informację o stwierdzeniu przez Kolegium RIO w Olsztynie częściowej nieważności uchwały. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2023

Wiadomości

Skład Komisji

Zaktualizowano skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Zaktualizowano skład komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

Dodano informację o obsadzeniu wakującego mandatu radnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpnia 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LIX/333/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r. [UCHYLONA]

Dodano informację o stwierdzeniu nieważności uchwały - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lipca 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 czerwca 2023

Wiadomości

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

Dodano informację o wygaśnięciu mandatu radnego Łukasza Borysa - okręg wyborczy nr 1, lista nr 14 - KWW Wspólnie i Zgodnie. - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Ze składu komisji wykreślono radnego Łukasza Borysa, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu. - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Ze składu komisji wykreślono radnego Łukasza Borysa, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości Misja Szpitala - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania szpitala

Edycja wiadomości Cele i zadania szpitala - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości

Misja Szpitala
- [Wszystkie zmiany]

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań 2023

Edycja wiadomości Plan Postępowań 2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ustawa o działalności leczniczej

Edycja wiadomości Ustawa o działalności leczniczej - [Wszystkie zmiany]

Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacje o szpitalu

Edycja wiadomości Informacje o szpitalu - [Wszystkie zmiany]

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2023

Wiadomości

LVII sesja Rady Powiatu Pisz

dodano nagranie z LVII sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

LIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodano nagranie z LIV sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o sposobie rozpatrzenia petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o posiedzeniach Rady Powiatu oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji. Załączono stanowisko PZD w sprawie petycji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Wiadomości

Podstawy prawne.

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok

Edycja wiadomości Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o zwróceniu się o opinię Zarządu Powiatu oraz o planowanym terminie rozpatrzenia petycji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Edycja wiadomości Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23

Edycja wiadomości Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23 - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian