BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości Misja Szpitala - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania szpitala

Edycja wiadomości Cele i zadania szpitala - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości

Misja Szpitala
- [Wszystkie zmiany]

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań 2023

Edycja wiadomości Plan Postępowań 2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ustawa o działalności leczniczej

Edycja wiadomości Ustawa o działalności leczniczej - [Wszystkie zmiany]

Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacje o szpitalu

Edycja wiadomości Informacje o szpitalu - [Wszystkie zmiany]

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2023

Wiadomości

LVII sesja Rady Powiatu Pisz

dodano nagranie z LVII sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

LIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodano nagranie z LIV sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o sposobie rozpatrzenia petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o posiedzeniach Rady Powiatu oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji. Załączono stanowisko PZD w sprawie petycji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Wiadomości

Podstawy prawne.

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok

Edycja wiadomości Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o zwróceniu się o opinię Zarządu Powiatu oraz o planowanym terminie rozpatrzenia petycji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Edycja wiadomości Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23

Edycja wiadomości Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23 - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2022

Wiadomości

Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

Edycja wiadomości Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Edycja wiadomości Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 listopada 2022

Wiadomości

Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI

Edycja wiadomości Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 października 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 października 2022

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/181/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXIX/181/21 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 lipca 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Wiadomości

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

Dodano skan petycji przekazanej wedle właściwości do Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 czerwca 2022

Wiadomości

PRACOWNICY WYDZIAŁU

zmiana stanowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD

Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Edycja wiadomości Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Edycja wiadomości Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 marca 2022

Wiadomości

INFORMACJA

Zaktualizowano druki oświadczeń majątkowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 marca 2022

Wiadomości

Informacje z życia szkoły

Edycja wiadomości Informacje z życia szkoły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 lutego 2022

Wiadomości

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 stycznia 2022

Wiadomości

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Edycja wiadomości Kompetencje Rady Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Edycja wiadomości Kompetencje Rady Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Statut

Edycja wiadomości Statut - [Wszystkie zmiany]

Statut

zmina statutu - [Wszystkie zmiany]

Statut

Edycja wiadomości Statut - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Edycja wiadomości Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Edycja wiadomości Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Edycja wiadomości Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wiadomości

Cennik Usług PMOS Pisz na 2022 rok

Edycja wiadomości Cennik Usług PMOS Pisz na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian