BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA  I półrocze 2020 r.

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

styczeń

1.Tematy bieżące.

 

luty

 

1.Tematy bieżące.

 

 

marzec

posiedzenie wyjazdowe do PUP w Piszu

 

1.Zapoznanie się z warunkami lokalowymi i zasadami funkcjonowania PUP w Piszu.

2.Tematy bieżące.

1.Dyrektor PUP

kwiecień

 

1.Tematy bieżące.

 

maj

1.Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego,

- sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-  informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2.Wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

3.Tematy bieżące.

1.Starosta Piski

2.Skarbnik Powiatu

czerwiec

 1. Okresowe sprawozdanie z działalności komisji.

2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020r.

3. Tematy bieżące.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2019 r. i przyjęty 4 głosami za.

 

Pisz, dn. 23.12.2019 r.

Przewodniczący Komisji

Paweł Szczech

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r. za 13 głosów, głosów przeciwnych nie odnotowano, 1 radnych wstrzymał się od głosowania, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

XV sesja Rady Powiatu

 

Pisz, dn.30.12. 2019 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:26
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 795 razy