BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

PLAN PRACY
KOMISJI Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji
NA I PÓŁROCZE 2020 r.

 

 

TERMIN

wtorki  przed sesją

godz. 1500

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

Styczeń

1.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

    

Luty

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.Dyrektor PZEASiP.

Marzec

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2019 r.

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 r.

2.Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2019 r.

3.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.Dyrektor PCPR.

2.Kierownik WTZ.

Maj

1.Raport o stanie powiatu.

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

3.Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 r.

4.Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2019 r.

5.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.Starosta Piski.

2.Sekretarz Powiatu.

3.Skarbnik Powiatu.

4.Dyrektor SP ZOZ.

5.Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Czerwiec

1.Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.

2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.Dyrektor SP ZOZ.

Lipiec

1.Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.

2.Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2020 r.

 

 

Plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na I półrocze 2020 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia i przyjęty głosami: za 7 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie odnotowano.

 

Pisz, dn. 23 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Andrzej Ziółkowski

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na I półrocze 2020 r.  głosami: za 15 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie odnotowano, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

XV  sesja Rady Powiatu

 

Pisz, dn. 30 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:50
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:02
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 733 razy