BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe na działce nr geod 227/130, obręb Ruciane – Nida, Gmina Ruciane - Nida, Powiat Piski, w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”.

 

Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r.

 

Dokumentacja postępowania w załączeniu.

Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 13:49
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 14:12
Data edycji: poniedziałek, 4 gru 2017 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 08:12
Artykuł był czytany: 1131 razy
Ilość edycji: 5