BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Platforma zakupowa

czwartek, 4 mar 2021 15:01
Postępowania przetargowe publikowane przez Powiat Piski znajdują się na Platformie zakupowej. Wejście na platformę poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2022

piątek, 14 paź 2022 10:23
dot. Usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 00/100)