BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Platforma zakupowa

czwartek, 4 mar 2021 15:01
Postępowania przetargowe publikowane przez Powiat Piski znajdują się na Platformie zakupowej. Wejście na platformę poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2021

piątek, 24 wrz 2021 18:09
Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu LT-PL-5R-374 „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2021

piątek, 17 wrz 2021 10:52
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2023r.".

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2021

wtorek, 7 wrz 2021 11:17
Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Schemat A.

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2021

czwartek, 26 sie 2021 14:42
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania CZĘŚĆ 1 – Dostawa drukarek i skanera CZĘŚĆ 2 – Dostawa sprzętu komputerowe CZĘŚĆ 3 – Dostawa sprzętu i oprogramowania CZĘŚĆ 4 – Dostawa komputera przenośnego - Zakup laptopa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2021

czwartek, 12 sie 2021 17:49
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Konserwacji muzealiów należących do zbiorów Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły, przeznaczonych do ekspozycji na wystawie stałej Muzeum, realizowana w ramach projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2021

poniedziałek, 9 sie 2021 18:21
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 27 sty 2021 15:12