BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Platforma Przetargowa

Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, prowadzone są na Platformie Przetargowej pod adresem:

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

 

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców jest bezpłatny.

 

Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600