BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Powiat Piski - Powiatowy Zespoł Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę  sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pod nazwą : " Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" w czterech częściach :

Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego

Część 2 - Dostawa narzędzi

Część 3 - dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

Część 4 - Dostawa 6 rejestratorów leśniczego z 6 stacjami dokującymi

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania : https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

Projekt  " Wyposażenie szkół  zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rzowoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura Kształcenia Zawodowego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 13:23
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 13:40
Opublikował(a): Magdalena Brzózka
Zaakceptował(a): Magdalena Brzózka
Artykuł był czytany: 269 razy