BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon
Inspektor
  • sprzedaż, nabywanie, zamiana, wydzierżawienie i oddawanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego
  • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego w trwały zarząd oraz stwierdzanie jego wygaśnięcia
  • ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • przekazywanie, przejmowanie gruntów od organów wojskowych
mgr Emilia Just parter
pokój nr 2
087 425 46 61
Pomoc administracyjno-biurowa
  • zwrot nieruchomości na podstawie art. 6 i 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (grunty pod budynkami stanowiącymi odrębną własność, działki dożywotniego użytkowania
  • stwierdzanie o przejściu w trwały zarząd nieruchomości zgodnie z art. 217 prawa wodnego
  • prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości odszkodowań z tytułu przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne
  • uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych
Elżbieta Sobotka  parter
pokój nr 2
 087 425 46 61

 

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:15
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:24
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 4283 razy