BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

 

1. Zbywanie, nabywanie, zamiana, oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.

2. Ustanawianie i wygaszanie praw trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na gruntach Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w prawo własności nieruchomości.

4. Zwracanie działek pod zabudowania i działek dożywotniego użytkowania dla rolników (następców prawnych), którzy zdali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa za rentę.

5. Dokonywanie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczystej trwały zarząd.

6. Udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.

7. Wnioskowanie o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w księgach wieczystych oraz ich regulowanie.

8. Prowadzenie postępowań związanych z przejmowaniem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

9. Wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot nieruchomości wywłaszczonych.

10. Wydawanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości.

11. Uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:12
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:14
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 4317 razy