BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE BIURA RADY

Nowa strona 1
  • organizuje przygotowanie sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji Rady,

  • powiela i rozsyła materiały objęte porządkiem obrad rady i komisji Rady,

  • zapewnia obsługę techniczną sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji rady, w tym sporządza protokoły, kompletuje materiały i dokumentację,

  • koordynuje działania prowadząc do powstania uchwał  Rady oraz czuwa nad zachowaniem właściwych terminów,

  • przekazuje podjęte i podpisane przez Przewodniczącego Rady Powiatu uchwały do realizujących je podmiotów,

  • przesyła w wymaganych terminach uchwały do organów nadzoru,

  • prowadzi rejestr uchwał Rady Powiatu oraz wniosków komisji Rady,

  • prowadzi rejestr interpelacji i wniosków radnych,

  • prowadzi korespondencję Przewodniczącego Rady Powiatu,

  • sporządza listy płac diet radnych.

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 13:57
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 15:22
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10148 razy