BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRACOWNICY BIURA RADY

Nowa strona 1
Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon

Podinspektor

Podinspektor

 • przygotowywanie sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji Rady,
 • powielanie i rozsyłanie materiałów objętych porządkiem obrad rady i komisji Rady,
 • obsługa techniczna sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji, w tym sporządzanie protokołów,
 • kompletowanie materiałów i dokumentacji,
 • koordynacja działań prowadzących do powstania uchwał Rady Powiatu oraz czuwanie nad zachowaniem właściwych terminów,
 • przekazywanie podjętych i podpisanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu uchwał do realizujących je podmiotów,
 • przesyłanie w wymaganych terminach uchwał do organów nadzoru,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu oraz wniosków komisji,
 • prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych
 • prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu,
 • sporządzanie list płac diet radnych

Maciej Jasiński

Monika Skrzecz

2 piętro,

pokój nr 46

087 425-46-54

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 13:57
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 13:59
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10098 razy