BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018

Dodano: Informację o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopada 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodam: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.23.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.23.2018 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie ZSBP.226.4.2018- świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZSBP.226.4.2018- świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 listopada 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.60.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.60.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 listopada 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe ROŚ.272.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 listopada 2018

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dodanie informacji o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: I sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023:

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopada 2018

Wiadomości

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2019 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2019 R. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.07.2018.FS

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.07.2018.FS - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.27.2018

dodano informację z wyboru najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 listopada 2018

Wiadomości

Uchwała nr 49/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopada 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.36.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.36.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 54/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 54/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 55/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 61/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 61/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 56/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 57/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 57/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 58/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 58/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 62/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 63/129/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 63/129/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 64/130/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 64/130/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 65/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 65/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 66/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 66/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 67/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 67/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 69/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 68/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 68/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 70/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 76/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 78/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/135/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.09.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/135/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.09.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/136/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/136/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 listopada 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.37.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.37.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.22.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopada 2018

Wiadomości

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N

Dodanie nowej wiadomości: UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 96/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 96/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 99/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 99/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 100/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 100/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 101/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Piskiego z dnia 21.02.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Piskiego z dnia 21.02.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.02.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.02.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Piskiego z dnia 05.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Piskiego z dnia 05.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Piskiego z dnia 13.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Piskiego z dnia 13.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Piskiego z dnia 16.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Piskiego z dnia 16.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopada 2018

Wiadomości

Klauzula informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Zakres działań Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działań Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zakres działań Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działań Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zakres działań Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działań Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zakres działań Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działań Komisji - [Wszystkie zmiany]

PREZYDIUM RADY POWIATU

zaktualizowano skład prezydium w związku z nową kadencją Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji - [Wszystkie zmiany]

II sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: II sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Piskiego z dnia 25.05.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.06.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.06.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Piskiego z dnia 29.06.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Piskiego z dnia 02.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Piskiego z dnia 02.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Piskiego z dnia 23.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Piskiego z dnia 23.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2018 Starosty Piskiego z dnia 24.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2018 Starosty Piskiego z dnia 24.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Piskiego z dnia 31.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Piskiego z dnia 28.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.10.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Piskiego z dnia 12.10.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Piskiego z dnia 18.10.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Piskiego z dnia 26.10.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Piskiego z dnia 26.10.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Piskiego z dnia 06.11.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Piskiego z dnia 06.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Piskiego z dnia 14.11.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Piskiego z dnia 14.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 listopada 2018

Wiadomości

II sesja Rady Powiatu Pisz

dodano klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: I sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 listopada 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.39.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.39.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopada 2018

Wiadomości

Dyrekcja szkoły

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dane kontaktowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane kontaktowe - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian