BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań Komisji

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny, zwana dalej Komisją Edukacji i Rodziny:

a) sprawy edukacji publicznej młodzieży,
b) problematyka działalności kulturalno-oświatowej, amatorskiego ruchu artystycznego i bibliotekarstwa,
c) rozwój form kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sportu amatorskiego i rekreacji,
d) całokształt spraw dotyczących działalności turystycznej i wypoczynku,
e) zagadnienia ochrony sanitarno-epidemiologicznej,
f) problematyka pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, sierot oraz rodzin zastępczych,
g) promocja i ochrona zdrowia ludności oraz profilaktyka lecznicza,
h) wspieranie profilaktyki prorodzinnej,
i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania charytatywne oraz zadania wspomagające rodzinę,
j) sprawy dotyczące domów pomocy społecznej,
k) ochrona dóbr kultury oraz opieka nad twórczością i sztuką ludową,
l) wspieranie działalności organizacji, związków i stowarzyszeń, działających w zakresie objętym przedmiotem działania komisji,
m) inspirowanie działań na rzecz integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców ziemi piskiej z regionami mazurskim i kurpiowskim,

n) współdziałanie merytoryczne z Radą Społeczną przy SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu i Radą Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu,
o) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
p) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.

Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 11:04
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 11:08
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1100 razy