BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dnia  5 listopada 2018 r. (Nr: PN.4131.403.2018) dot. nieważności uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r., w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, w części dotyczącej §18, §19, §21 ust. 2, §21 ust. 5-6 oraz §21 ust. 7 Zarząd Powiatu w Piszu wprowadza zmiany w zakresie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019. 

Treść zmienionego regulaminu do pobrania poniżej. Równocześnie informujemy, iż wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert oraz na samą treść nadsyłanych ofert. 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel.:(87) 425-41-67, e-mail: promocja@powiat.pisz.pl

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 paź 2018 11:57
Data opublikowania: wtorek, 30 paź 2018 12:06
Data edycji: środa, 14 lis 2018 09:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lis 2018 07:13
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 849 razy
Ilość edycji: 1