BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie ZSBP.226.3.2018- świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,  Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w czterech częściach:

 

Część 1-Świadczenie usług doradcy zawodowego,

 

Część 2-Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego,

 

Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kierowca wózków jezdniowych,

 

Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving.

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

- Część 1- Świadczenie usług doradcy zawodowego-od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.,

 

- Część 2- Świadczenie usług pedagoga - doradcy zawodowego- od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 

- Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kierowca wózków jezdniowych–od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018 r.

 

- Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving– od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 22:25
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 22:30
Data edycji: środa, 7 lis 2018 10:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2018 09:00
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 630 razy
Ilość edycji: 3