BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.5.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli terenowej na czterech żwirowniach pod względem zgodności prowadzonej działalności z wydaną koncesją oraz przepisami prawa, a także sporządzenie protokołów z kontroli i ewentualnych zaleceń pokontrolnych
Pliki do pobrania: