BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Nowa strona 1
 1. Opracowuje projekty dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zarządzeń i instrukcji oraz dokonuje ich aktualizacji,
 2. Prowadzi ewidencję aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty,
 3. Prowadzi kancelarię ogólną, wykonuje obsługę sekretariatu Starostwa oraz obsługę centrali telefonicznej, 
 4. Prowadzi dokumentację w sprawach kadrowych Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 5. Organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
 6. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem,
 7. Zabezpiecza obsługę informatyczną Starostwa,
 8. Organizuje obsługę administracyjno – gospodarczą Starostwa, w tym: wyposażenie biur, zaopatrzenie w sprzęt techniczny, materiały biurowe, druki, niezbędne materiały informacyjne oraz literaturę fachową,
 9.  Prowadzi wszelkie sprawy związane z eksploatacją  budynków Starostwa, ich remontami i ich zabezpieczeniem,
 10.  Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem własnego transportu samochodowego,
 11. Obsługuje imprezy, spotkania i narady organizowane przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
 12. Nadzoruje pracą administratora ochrony danych osobowych,

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 10:11
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 10:11
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12798 razy