BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE I ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 

 • prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • wykonuje obsługę księgową budżetu powiatu,
 • prowadzi obsługę finansowo-księgową   Starostwa,
 • opracowuje projekt budżetu, projekty zmian w budżecie oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
 • opracowuje projekty uchwał i decyzji w sprawach zmian w budżecie oraz w sprawach powodujących skutki finansowe,
 • analizuje wykonanie budżetu oraz opracowuje analizy i wnioski na potrzeby Zarządu Powiatu i Starosty,
 • z upoważnienia Zarządu Powiatu lub Starosty sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
 • prowadzi rozliczenia z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych i innych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędem Skarbowym,
 • opracowuje projekty planów finansowych oraz sprawozdania z realizacji tych planów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi,
 • prowadzi rozliczenia dla zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień,
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną, zgodnie z przyjętymi standardami.
 • przestrzega dyscypliny budżetowej
 • prowadzi sprawy związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - finansowanych ze środków PFRON.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:35
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 15:36
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11407 razy