BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZADANIA WYDZIAŁU

Nowa strona 1

1. Inicjowanie, opracowywanie i koordynacja realizacji programów operacyjnych służących rozwojowi powiatu, zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu.

2. Organizowanie, uczestnictwo i koordynowanie działań na rzecz promocji powiatu w kraju i za granicą.

3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dla powiatu środków z funduszy strukturalnych oraz środków pozabudżetowych.

4. Inicjowanie kontaktów i organizacja współpracy z powiatami i regionami partnerskimi.

5. Współpraca z organizacjami ponadpowiatowymi i regionalnymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, pozyskiwania kapitału, przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

6. Koordynowanie i wspieranie inicjatyw ponadgminnych o charakterze integracyjnym.

7. Współpraca z samorządami gospodarczymi i zawodowymi, z instytucjami i organizacjami (w tym pozarządowymi) w zakresie promocji i informacji.

8. Przygotowanie materiałów związanych z działaniami informacyjnymi Starostwa Powiatowego w Piszu.

9. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki na terenie Powiatu Piskiego.

10. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń.

11. Wspieranie sektora małej i średniej przedsiębiorczości z terenu powiatu, pomoc w dotarciu do informacji, organizacja szkoleń, spotkań i seminariów.

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 09:53
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 09:54
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10617 razy