BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU (2)

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.

 
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO wraz załacznikami- do pobrania.
osoba do kontaktu: Aneta Ofman, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Inegracji Europejskiej i Informacji; tel. 87 425 47 60
 
Zamówienie publiczne wynika z realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.
Projekt realizowany jest od 01 luty 2021 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2022 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.
Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;
/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 lip 2021 18:33
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2021 18:35
Data edycji: czwartek, 22 lip 2021 18:52
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 180 razy
Ilość edycji: 1