BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”

 

Uchwała Nr 94/79//2020

Zarządu Powiatu w Piszu

z dnia 12 listopada 2020 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego

zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” z siedzibą w Piszu

 

Na podstawie § 14 ust. 1 umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Oldboys Basket – organizacja turnieju koszykówki” nr 55/2020 zawartej 21 maja 2020 r. w Piszu, Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 55/2020 o realizację zadania publicznego pod tytułem: Oldboys Basket – organizacja turnieju koszykówki” nr 55/2020 zawartej 21 maja 2020 r. w Piszu między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” z siedzibą w Piszu przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 17c lokal 10 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000777246.

2.

Aneks, o którym mowa w  § 1stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 15:14
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2020 14:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lis 2020 07:37
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 393 razy