BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu

   Uchwała Nr 85/76/2020

Zarządu Powiatu w Piszu

z dnia 20 października 2020 r.

 

w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski,

Koło w Piszu

Na podstawie § 10 umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Suwalszczyzny, Wilna i okolic” nr 94/2020 zawartej 7 września 2020 r. w Piszu, Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

1.

Wyraża się zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy nr 94/2020 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Suwalszczyzny, Wilna i okolic” zawartej 7 września 2020 r. w Piszu między Powiatem Piskim a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu.

2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 paź 2020 10:38
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 13:29
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 paź 2020 08:33
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 464 razy