BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni

 

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) wynosi 17,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w kasie banku WMBS (niski parter budynku Starostwa Powiatowego w Piszu)
 2. przelewem na konto Urzędu Miasta w Piszu o numerze: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 • atr. 217 k.p.a. (Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.)
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 sie 2020 15:21
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2020 15:45
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 938 razy