BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Piskiego z dnia 12.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:15
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie osobowym przeznaczonego na realizację projektu pn. "Pewnym kokiem w dorosłe życie - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu piskiego" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przeznaczonego do nauki jazdy.
Czytaj całość

Zarządzenie nr 15/2009 Starosty Piskiego z dnia 14.04.2009.

poniedziałek, 2 lis 2009 10:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania technicznej rozbudowy i przebudowy obiektów MOS w Piszu
Czytaj całość