BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 27/2012 Starosty Piskiego z dnia 13.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:34
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu"
Czytaj całość

Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2012

poniedziałek, 8 paź 2012 13:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem - Nidzie"
Czytaj całość

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

czwartek, 18 lip 2013 10:26
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji dla projektu "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2007-2013
Czytaj całość