BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:25
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości’”
Czytaj całość

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2013

środa, 17 lip 2013 10:45
w sprawie zm. zarządzenia nr 17/2013 z dnia 10.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości’”
Czytaj całość

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013

środa, 17 lip 2013 10:48
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie pod nazwą „Mazurski wilk przedsiębiorczości’
Czytaj całość

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”
Czytaj całość

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

czwartek, 25 lip 2013 12:22
w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych odnoszących się do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL w Starostwie Powiatowym w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie nr 36/2013 Starosty Piskiego z dnia 12.07.2013

piątek, 22 lis 2013 10:33
w sprawie zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej związanej z monitorowaniem dotacji w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków EFS działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pm. "Mazurski wilk przedsiębiorczości".
Czytaj całość

» Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.10.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:15
zmieniające zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie pod nazwą "Mazurski wilk przedsiębiorczości"
Czytaj całość

Zarządzenie nr 66/2013 Starosty Piskiego z dnia 19.11.2013

wtorek, 27 maj 2014 12:42
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku ZSO w Orzyszu " oraz "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana parapetów w ramach realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku ZSO w Orzyszu"
Czytaj całość

Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Piskiego z dnia 31.12.2013

czwartek, 15 sty 2015 10:32
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji dla projektu "Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Czytaj całość