BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 29/2014 Starosty Piskiego z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:10
zmieniające Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 31.12.2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czytaj całość

Zarządzenie nr 39/2014 Starosty Piskiego z dnia 18.11.2014

czwartek, 15 sty 2015 09:41
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organu samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych
Czytaj całość