BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2010

środa, 22 wrz 2010 14:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość" współfinansowanego przez UE w ramach EFS
Czytaj całość

Zarządzenie nr 23/2010 Starosty Piskiego z dnia 20.04.2010

czwartek, 23 wrz 2010 08:34
w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie nr 50/2010 Starosty Piskiego z dnia 22.11.2010

piątek, 17 gru 2010 11:10
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół budynków Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, polegającym na budowie parkingu na 78 stanowisk postojowych, wykonaniem zjazdu z drogi gminnej oraz budowie budynku gospodarczego
Czytaj całość