BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 20/2008 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji i nadbudowy poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie nr 28/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 15.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:20
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organu samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych
Czytaj całość