BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Piskiego z dnia 16.04.2018 r.

poniedziałek, 26 lis 2018 15:12
zmieniające Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Piskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czytaj całość

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Piskiego z dnia 14.11.2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 14:54
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pokrycia dachowego, w szczególności: przełożenia dachówki ceramicznej, wyremontowaniu kominów i czapek kominowych, wymianie orynnowania oraz wykonaniu obróbek blacharskich, na budynku mieszkalnym nr 2, stanowiącym własność Skarbu Państwa, posadowionym na działce geod. nr 128 położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Staszica 2
Czytaj całość