BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 03 kwietnia 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwietnia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 kwietnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.12.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.12.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przeterg nieograniczony - Or.2613.2.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przeterg nieograniczony - Or.2613.2.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwietnia 2020

Wiadomości

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwietnia 2020

Wiadomości

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 kwietnia 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Tuchlin, dz. nr 45, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Tuchlin, dz. nr 45, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.11.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.11.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2020

Wiadomości

Pomoc osobom niepełnosprawnm, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanch chorobami zakaźnymi

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc osobom niepełnosprawnm, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanch chorobami zakaźnymi - [Wszystkie zmiany]

XIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Edycja wiadomości Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Edycja wiadomości Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 28 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy. - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy - [Wszystkie zmiany]

Dopuszczenie Pojazdu do ruchu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 29 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneStrzelniki dz. nr 38/1

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneStrzelniki dz. nr 38/1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 kwietnia 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian