BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa linii kablowej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.10.2020

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 18 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi – ETAP II zlokalizowanej na Dz. 189/2, 190, 191/1, 193/12, 193/16, 193/38, 193/42, 194, 230/6, 231/18, 232/1, 264/5, 264/7, 264/17, 265/9, 288/10 Biała Piska.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 10:51
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2020 10:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2020 08:36
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 383 razy