BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa linii kablowej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.9.2020

 

                            Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 18 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi- ETAP III zlokalizowana na Dz. 138/1, 138/4, 138/10, 141/1, 157, 163, 164, 165, 167/2, 167/3, 169/10 Biała Piska.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 10:44
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2020 10:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2020 08:36
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 301 razy