BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.6.2020

 

                            Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 13 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie ELEKTROPROJEKT ELPRO w Ełku dotyczące budowy linii kablowej nN- 0,4 kV zlokalizowana na Dz. 125, 127/218, 127/195, 127/196, 127/228 obręb Szczechy Wielkie, gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 10:25
Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2020 12:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 maj 2020 07:27
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 380 razy