BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn40 Dz. 1459/34, 1459/48 obręb Pisz 1

WZB.6743.I.14.2020

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) indormuję, że 20 kwietnia 2020 r., wpłynęło zgłoszenie POlskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy gazociągu niskiego ciśnienia.
Dz. 1459/34, 1459/48 obręb Pisz 1

 

Sporządził. Tomasz Kakowski tel. (087) 425 46 71

Data powstania: środa, 22 kwi 2020 08:44
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 08:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2020 08:11
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 372 razy